slottet

Min introduksjon til møbeltapetsering kom på slutten av 80-tallet da jeg jobbet på den Norske Ambassaden i Beijing.  En gruppe norske håndverkere var blitt fløyet inn for å skifte trekk på norske designstoler, og jeg ble begeistret av å se de norske håndverkerne gjøre sitt arbeid med å gi stolene nytt liv.

Jeg har alltid vært interessert i form, farge, tekstil og antikviteter. Nesten 20 år etter fikk jeg muligheten til å følge drømmen min med å bli møbeltapetserer.  Jeg er stolt av mitt valg å bli møbeltapetserer selv om tradisjonelt håndverk har fått en nedgang i vårt moderne samfunn der møbelproduksjon har blitt effektivisert og møbler masseproduseres.

Oppsummering av min utdannelse innen møbeltapetsering og interiør-søm:

  • 2014, Frankrike, St. Malo – Opplæring i møbeltapetsering og dekorasjon (soft furnishing), hos en fransk mester  og sensor av fransk møbeltaptsering svennebrev med  fokus på omtrekking og omstopping på tradisjonelt fransk vis.
  • 2014, Frankrike, Plancoèt – Opplæring i utskifting av skadete rottingseter på tradisjonelt vis hos en fransk mester som er medlem av “Compagnon de France”.
  • 2013, England – Individuell opplæring hos en britisk mester med spesialisering innen gardinsøm.
  • 2010, Norge, Oslo – Praktikant hos møbeltapetserermester Hendrik W. Bessels på Frogner i Oslo.
  • 2009, Norge – Praktikant på det Kongelige Hoffs Møbeltapetsererverksted der jeg  i tillegg var engasjert i restaureringsprosjektet på Oskars Hall.
  • 2008, Norge, Holtet Videregående skole på Kunst og Håndverkslinjen med møbeltapetsering som fag.